گنو/لینوکس تنها یک سیستم عامل نیست، گنو/لینوکس یک فرهنگ است.

توزیع‌های گنو/لینوکس

جستجو در سی‌تو

۱۳۹۲/۴/۱۴ : شماره 38 نشریه Hacker Monthly منتشر شد

در شماره 38 نشریه Hacker Monthly می‌خوانیم:

 
Features

06 The Apprentice Programmer

By ToBiAS LüTKE

09 How to Slice a Bagel into Two Linked Halves

By GEoRGE W. HART

SPECIAL

34 Where and When Did the Symbols “+” and “–” Originate?

By MARio Livio

36 What It’s Really Like Working With Steve Jobs

Programming

12 Building Photoshop

By BASALGAnGSTER

20 The StarCraft Path-finding Hack

By PATRiCK WyATT

24 Workflow in Tmux

By EvAn TRAvERS

26 Tips to Accelerate SSL

By GEoFFRoy CouPRiE

31 Why Use Make

By MiKE BoSToCK

جهت دانلود این نشریه می‌توانید از این لینک استفاده نمایید.


همراه با سی‌تو

حامیان سی‌تو

فناوران شبکه سینداد - سرویس های تخصصی میزبانی وب، سرور مجازی و سرور اختصاصی در دیتاسنترهای اختصاصی سینداد در ایران و آمریکاحمایت تبلیغ در مرکز گنو/لینوکس سی‌تو

خبرنامه سی‌تو

پروژه‌های میرور شده در سی‌تو

در گذشته بسیاری از پروژه‌ها مثل NetBeans, Redhat, VMWare, VirtualBox, Android و ... بر روی سرورهای سی‌تو میرور گردیده بودند تا به آسانی در اختیار کاربران ایرانی قرار بگیرند (امکان پروکسی وجود داشت ولی سرعت اینترنت در اکثر نقاط کشور مناسب نبود). اما با توجه به دسترسی بهتر به اینترنت می‌تواند برای دستیابی به سرویس‌های تحریم شده از سرویس شکن (لینک) استفاده نمایید.

تماس با سی‌تو

مرکز گنو/لینوکس سی‌تو


ایمیل: info [AT] sito [DOT] ir